Säkerhet & ordningsregler​

Avtal mellan The GYM! och kund

1. The Gym personal och kunder ber Dig visa hänsyn, vänlighet och respekt när Du vistas i våra lokaler.

2. Plocka alltid undan vikter och redskap efter Dig. Var sak har sin givna plats.

3. Var snäll och kasta inte med hantlarna.

4. Skogränsen måste respekteras. Uteskor av och rena inneskor på. Tränande ska vara iklädda byxor/shorts, tröja/linne och rena skor. Varje tränande ska dessutom iaktta god personlig hygien. 

5. Vattenflaska, handduk och träningsprogram är saker som Du gärna får ha med Dig in i gymhal-lama. Övriga saker förvarar Du i anläggningens skåp. Hänglås säljes i receptionen. TheeigYM! ansvarar inte för Dina ägodelar! 

6. Medlem ska använda samtlig träningsutrust-ning på ett ansvarsfullt vis. Torka av maskiner-na när Du tränat klart. Desinfektionsspray och papper finns på gymmet.

7. Måste Du ringa gör Du det i entredelen. 

8. Svensk giltig ID-handling ska uppvisas vid provträning. För att bli medlem på vår anlägg-ning behöver Du svensk giltig ID-handling samt, om Du ska betala med autogiro, Ditt bank-kontonummer. Medtag alltid Ditt medlems-kort och registrera Ditt besök vid varje träning. Medlemskortet fungerar som passerkort. Utan medlemskort kan du nekas tillträde på gyman-läggningen. Borttappat kort ersätts mot en sär-skild avgift. 

9. Vi har nolltolerans mot dopingpreparat, droger och alkohol. Träning under påverkan av dylika preparat, eller innehav, försäljning medför ome-delbar avstängning från gymmet. 

10. TheGYM! förbehåller sig rätten att fritt ändra anläggningens öppettider, bemanningstider, serviceinnehåll, prissättning och utbud. 

11. Medlem som släppt in obehörig tränande ris-kerar att få sitt medlemskort beslagtaget samt avstängas från gymmet utan rätt till ersättning. Medlem måste alltid ha med sitt medlemskort och måste på begäran uppvisa detta för anställd eller för väktare!

12. Den besökare som inte följer våra regler eller inte åtlyder personalens anvisningar riskerar att bli avstängd från gymmet utan rätt till ekonom-isk ersättning. I samband med köp av träning-skort måste varje kund läsa igenom och genom signering godkänna våra regler samt följderna av att inte följa dessa.​

​Medlem som släpper in annan person på gymanläggningen, kommer vid upptäckt att
​fråntas sitt medlemskap utan rätt till ekonomisk ersättning.

Kontakta oss​ 

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Vår adress

Ultimate Fitness AB

Geijersgatan 2, 216 18 Malmö

Navigation on Google Maps »

Har du frågor?

E-mail: info@therawgym.se​

Tel.: 040 15 04 05

Org.nr.: 556976-6248